Ochrona obwodowa


Inteligentne ogrodzenia

Jednym z najważniejszych obszarów bezpieczeństwa obiektów jest strefa obwodowa, której zadaniem jest uniemożliwienie lub przynajmniej utrudnienie przedostawania się osób postronnych, intruzów do wnętrza chronionego terenu.

Współczesne wymagania stawiane ochronie obwodowej powodują, że najlepsze nawet fizyczne ogrodzenia składające się z dwóch linii wysokich siatek lub paneli, zakończo­nych zwojami ostrzowymi (concertina) są niewystarczające.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom oraz potencjalnym zagrożeniom, fizyczne ogrodzenia muszą być zintegrowane z systemami ochrony pozwalającymi na dokładne wykrycie prób ich sforsowania.

Współczesny rynek zabezpieczeń elektronicznych oferuje wiele systemów i urządzeń służących do zabezpieczenia granic chronionych obiektów. Dokonanie właściwego wyboru uwzględniającego specyfikę danego obiektu, występujących w nim zagrożeń, ukształtowania terenu, typów ogrodzeń, długości strefy obwodowej i wielu innych czynników oraz dostosowanie projektowanego rozwiązania do możliwości budżetowych Inwestora – jest nie lada wyzwaniem dla kadry zarządzającej, a nawet dla specjalistów.

Dlatego tak ważna jest współpraca Klientów z doświadczonymi, profesjonalnymi firmami oferującymi skuteczne, sprawdzone w działaniu, dobrze zaprojektowane rozwiązania.


Do najważniejszych czynników, które należy uwzględnić przy projektowaniu systemu ochrony obwodowej należą:

 • Wymagany poziom bezpieczeństwa obiektu – określany między innymi przepisami, specyfiką prowadzonej w nim działalności, analizą zagrożeń, w tym oceną możliwych skutków przedostania się intruza, czy włamywacza do wnętrza obiektu (bezpośrednie i pośrednie straty materialne, straty niematerialne, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, poufności informacji, spowodowanie awarii i przerwy w ciągłości pracy obiektu, zagrożenia pożarowego, a nawet katastrofy ekologicznej).
 • Obecność, liczebność i wyposażenie służb ochrony z rozróżnieniem służb w obiekcie i zdalnych.
 • Zakładana szybkość interwencji służb ochrony.
 • Wymagana dokładność detekcji i sabotażu – długość strefy detekcji, np. 2,5 m lub 50 m lub 200 m (wynikająca między innymi z szybkości interwencji służb ochrony).
 • Dopuszczalna ilość fałszywych alarmów powodowanych czynnikami atmosferycznymi.
 • Dopuszczalna ilość fałszywych alarmów powodowanych innymi czynnikami.
 • Położenie obiektu – np. las, wzniesienia, zbiorniki wodne, drogi publiczne, kolej.
 • Długość strefy obwodowej i jej specyfika, np. ukształtowanie terenu, roślinność, zbiorniki i cieki wodne, występowanie lub nie oraz szerokość strefy sterylnej, ciągłość ogrodzeń lub jej brak, odległość między budynkami i instalacjami obiektu a ogrodzeniem.
 • Typy ogrodzeń, np. betonowe, panelowe, wykonane z siatki, brak ogrodzenia.
 • Typ gruntu w strefie obwodowej, w tym występowanie lub nie nawierzchni utwardzonej.
 • Wymagana szybkość i łatwość wykonania naprawy.
 • Zakres temperatur.
 • Żywotność systemu.
 • Wymagania i możliwości integracji z innymi systemami, np. wizualizacja, prezentacja i obsługa alarmów.
 • Możliwość podłączania innych elementów detekcji wykorzystujących odmienne technologie.
 • Interakcje z innymi urządzeniami, np. włączanie oświetlenia alarmowego, uruchamianie komunikatów głosowych, ustawianie kamer obrotowych na miejsce powstania alarmu.
 • Całkowity koszt inwestycji z uwzględnieniem kosztów konserwacji i utrzymania systemu.

W ochronie obwodowej stosowane są różnorodne urządzenia i systemy wielu producentów, które w różnym stopniu spełniają lub nie wymienione wyżej czynniki projektowania. Dlatego nie należy opierać się tylko na jednym typie rozwiązań. Rolą profesjonalnej firmy jest właściwy dobór technologii detekcji i sposobu ich zintegrowania, tak, aby w maksymalnym stopniu uwzględnić wszystkie w/w czynniki projektowania.


Firma WIMAX posiada 14 lat doświadczeń w branży zabezpieczeń elektronicznych i korzysta z prawie 30 lat krajowych i zagranicznych doświadczeń w sektorze usług security. Dlatego wiemy, jak dobrze zaprojektować i wykonać system ochrony praktycznie każdego typu obiektu.Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Włączane cookies są konieczne do prawidłowego działania strony. Nie przechowujemy żadnych prywatnych danych w plikach cookie. [Zamknij]