Inteligentna analiza wideo


Najnowocześniejsze i zaawansowane rozwiązania analizy wideo oferowane przez Wimax zmieniają tradycyjne systemy nadzoru wizyjnego z pasywnych w aktywne, zwiększając bezpieczeństwo obiektów, zapewniając znaczne oszczędności kosztów i przyczyniając się do lepszego zarządzania biznesem.


Najważniejszą funkcją systemu nadzoru wideo jest dostarczanie obrazu o jakości pozwalającej na jak najlepszą identyfikację szczegółów. Jednak nawet systemy wykorzystujące rozdzielczość megapikselową nadal pozostają rozwiązaniami pasywnymi, w których zadanie rozpoznawania obiektów, ich klasyfikacja, a także ocena właściwego lub nie zachowania, pozostają w rękach człowieka.


Operatorzy systemów wideo są niestety nagminnie obciążani zadaniami ponad miarę ludzkich możliwości, w związku z tym często na jednego pracownika ochrony w centrum obserwacji przypada kilkadziesiąt kamer, w tym wiele obrotowych.


Mało kto, także w branży security, zdaje sobie sprawę, że nawet wyszkolony operator traci 90% swojej koncentracji już po 22 minutach pracy. Niestety w tych warunkach prawdopodobieństwo wykrycia przez niego krytycznego zdarzenia jest mniej niż zadowalające.


W rezultacie inwestorzy, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy z tej dziedziny, wpadają w pułapkę. Wydają bowiem znaczne, a czasami wręcz bardzo duże środki finansowe na zabezpieczenie swoich obiektów systemami nadzoru wideo, które nie spełniają podstawowego zadania − nie zwiększają poziomu bezpieczeństwa w stopniu zadowalającym!Jakie jest wyjście z tej sytuacji?

W celu rozwiązania tego problemu firmy prywatne oraz instytuty badawcze połączyły siły przystępując do współdziałania przy projektach zmierzających do zautomatyzowania sposobu opisywania i kategoryzowania zawartości wideo. Efektem ponad 25-letnich doświadczeń wiodących placówek badawczych jest opracowanie unikalnych algorytmów przeznaczonych do analizy wideo pod kątem specyficznych danych, takich jak zachowanie, czy atrybuty obserwowanych obiektów.


Zanim nastąpiła era rozkwitu technologii analizy zawartości wideo (VCA), przez ponad 20 lat stosowany był inny typy analizy obrazu – detekcja ruchu. Detekcja ruchu jest dzisiaj nierzadko zintegrowaną funkcją kamer oraz systemów zarządzania obrazem. Najczęściej polega ona na wyszukiwaniu zmian wartości pojedynczych pikseli (najmniejszy światłoczuły element przetwornika wideo, których ilość w decydujący sposób określa jakość obrazu) w obrazie i alarmowaniu operatora, gdy zmiany te przekraczają zaprogramowane wcześniej wartości graniczne. Bardziej zaawansowane rozwiązania wykorzystujące detekcję ruchu alarmują operatora o wystąpieniu ruchu tylko w wyznaczonych strefach lub też, gdy ruch jest większy niż przyjęte kryteria.


Przeważająca większość obecnie stosowanych systemów monitoringu wizyjnego używa prostej technologii. Z tego powodu ich użyteczność, szczególnie w obiektach podwyższonego ryzyka jest ograniczona. Decyduje o tym duża liczba fałszywych alarmów, uruchamianych nawet wtedy, gdy w monitorowanych strefach nie ma żadnych poruszających się obiektów (np. opad atmosferyczny lub cień chmury). Największą zaletą tradycyjnej detekcji ruchu jest decydowanie o tym, kiedy obraz ma być nagrywany, a kiedy nie, jako że statyczny obraz nie jest interesujący (np. puste pomieszczenia).


Taka funkcjonalność w znacznym stopniu zmniejsza wymagania dotyczące wielkości i ilości twardych dysków niezbędnych dla zapewnienia właściwego czasu archiwizacji. Tradycyjne systemy zarządzania wideo, z tego punktu widzenia, nie są więc bardzo inteligentne.


Co sprawia, że rozwiązania analizy wideo oferowane przez Wimax są inteligentne?

Innowacyjnością systemów opartych o analizę wideo, tym, co nadaje im cechy inteligencji są tzw. metadane. Typowymi ich przykładami są:

 • wielkość obiektu i jego pozycja na obrazie;
 • szybkość obiektu;
 • numer rejestracyjny.


Innymi słowy, metadane są danymi o danych lub danymi opisującymi zawartość obrazu. Fakt, że są one używane w dalszej analizie obrazu nadaje im szczególnego znaczenia.


Po pierwsze chodzi o to, aby tylko rzeczywiste obiekty były opisywane i raportowane, a nie na przykład poruszana wiatrem roślinność lub przesuwający się po gruncie cień.


Po drugie ważne jest, aby metadane były odpowiednio precyzyjne.


Najlepszym przykładem jest Automatyczne Rozpoznawanie Numerów Rejestracyjnych Pojazdów (ang. ANPR). Jeżeli dokładność, czyli prawdopodobieństwo właściwego rozpoznania numeru rejestracyjnego jest niskie, cały system jest bezużyteczny.


Także, jeżeli wielkość obiektu jest niewłaściwie oszacowana, istnieje ryzyko, że wynik analizy będzie zły. Załóżmy, że system jest skonfigurowany, tak aby wygenerować alarm w przypadku pojawienia się obiektu większego niż wcześniej zaprogramowano. Jeżeli wielkość obiektu jest niewłaściwie oszacowana przez narzędzie analizy wideo, istnieje ryzyko, że człowiek może wejść do zabronionej strefy bez wywołania alarmu.


Im bardziej zaawansowana jest analiza metadanych, tym ważniejsza jest dokładność, to zaś skutkuje większym prawdopodobieństwem właściwego rozpoznania i sklasyfikowania obiektu. Po trzecie istotny jest charakter danych. Bardzo przydatna jest na przykład wiedza o położeniu obiektu w polu widzenia kamery, w celu nadzoru nad dostępem do wybranych stref bezpieczeństwa.


Dzięki technologiom najwyższej klasy używanym i sprawdzonym w wymagających zastosowaniach na całym globie, rozwiązania analizy wideo dostarczane przez naszą firmę:

 • polepszają jakość nadzoru i poziom bezpieczeństwa
 • obniżają koszty nadzoru i prowadzonej działalności gospodarczej
 • automatyzują pracochłonne czynności i zadania
 • zwiększają wydajność zarządzania biznesowego
 • dostarczają ważnych informacji o stanie bezpieczeństwa i biznesu


Zarówno organizacje rządowe, jak i społeczne, a także odpowiedzialne firmy usiłują wzmocnić ochronę swojego personelu, mienia i ważnych informacji, przez zastąpienie pasywnych systemów CCTV, aktywnymi elementami nowoczesnej infrastruktury bezpieczeństwa, wykorzystując w tym celu analizę wideo - dźwignię technologiczną, która zmienia branżę security.


Wyjątkowa funkcjonalność rozwiązań analizy wideo oferowanych przez Wimax polega na:

 • Wysoce zaawansowanej, kierunkowej detekcji ruchu i automatycznym rozpoznawaniu obiektów
 • Odfiltrowywaniu ruchu nieważnego dla bezpieczeństwa danej strefy
 • Doskonałym dostosowywaniu się do zmian warunków oświetlenia i atmosferycznych
 • Jednoczesnym, synchronicznym śledzeniu wielu obiektów w polu widzenia pojedynczej kamery
 • Rozróżnieniu pomiędzy normalnym i nienormalnym zachowaniem się obiektów
 • Zdolności programowania zasad powstawania alarmów według jednego lub wszystkich kryteriów:
 • typ obiektu (człowiek, małe lub duże zwierzę, mały lub duży pojazd),
 • kierunek (jeden kierunek lub wszystkie kierunki),
 • szybkość (zarówno najniższa, jak i najwyższa),
 • czas
 • Zdolności do rozumienia perspektywy dzięki narzędziu konfiguracji analizy wideo 3D
 • Dostarczaniu danych czasu rzeczywistego wszystkich obiektów we wszystkich kamerach
 • Nanoszeniu poruszających się obiektów w postaci ikon na mapy elektroniczne lub satelitarne
 • Widzeniu odległości (głębia) i zdolności dokładnego określania fizycznego miejsca obiektu w obserwowanym obszarze, a także miejsca powstania alarmu.
 • Tworzeniu wirtualnych stref bezpieczeństwa z generowaniem alarmów w przypadku ich naruszenia.
 • Tworzeniu wirtualnych barier i ogrodzeń z generowaniem alarmów w przypadku ich naruszenia.
 • Płynnym śledzeniu obiektów przez kamery stacjonarne i przekazywanie obiektu do kamer ruchomych (PTZ)
 • Różnorodnych funkcjach analizy wideo – patrz opisy produktów TechnoAware i RIVA
 • Dostarczaniu statystyk i raportów w czasie rzeczywistym i na żądanie


Wimax zapewnia najwyższy poziom wykrywania zdarzeń i obiektów, przy najniższym wskaźniku

fałszywych alarmów.

Jest wiele rozwiązań VCA, które nadal pozostają tylko hasłami marketingowymi. W branży security zewsząd słychać nowinki o automatycznej identyfikacji twarzy w tłumie, z odległości kilkudziesięciu metrów, wykrywaniu obiektów pozostawionych w przepełnionych ludźmi miejscach zagrożonych terroryzmem, zliczaniu osób, nawet w ruchliwych centrach handlowych, stacjach Metra, itp., czy wręcz o detekcji nietypowych zachowań. Działają one mocno na wyobraźnię klientów. Stąd bardzo blisko do stworzenia wrażenia, że VCA może wszystko: rozpoznać terrorystę w tłumie kibiców na stadionie lub wśród pasażerów oblegających punkty kontroli na lotnisku, zidentyfikować osoby w samochodzie odległym o kilkaset metrów, rozpoznać jeden piksel jako osobę… Dlatego tak ważne jest przekazywanie inwestorom wiedzy o naprawdę profesjonalnych systemach. Jest to jedna z ważnych zalet współpracy z naszą firmą.


Obszary zastosowań analizy wideo (VCA)

Jest wiele obszarów w których klienci są gotowi inwestować w rozwiązania analizy wideo:

 • obiekty handlowe -liczenie klientów, kontrola zainteresowania konkretnymi ekspozycjami przez nadzór liczby osób w strefach i czasu ich pobytu, rozpoznawanie twarzy – złodzieje, strefy szczególnego natężenia ruchu, tworzenie się kolejek, itp.
 • obiekty przemysłowe – ochrona obwodowa – wykrywanie intruza przekraczającego wirtualne strefy lub linie, śledzenie obiektów, rozpoznawanie nr rejestracyjnych pojazdów (np. dla otwierania szlabanów), kontrola czasu pobytu/przejścia do wyznaczonego miejsca, np. przez gości, kontrola przestrzegania kierunku ruchu, liczenie pojazdów, wykrywanie dymu i ognia, itp.
 • monitoring miast – wykrywanie nietypowych zachowań – np. bójka, panika, pozycja horyzontalna (upadek), alarmowanie o niewłaściwym parkowaniu (miejsce i czas), niewłaściwym kierunku poruszania się, wykrywanie grafitti, itp.
 • muzea i galerie sztuki – ochrona eksponatów – nadmierne zbliżanie się, alarmowanie o obiektach skradzionych (znikanie z pola widzenia), nadzór właściwego kierunku zwiedzania, zliczanie osób, itp.
 • parkingi, warsztaty serwisowe – rozpoznawanie nr rejestracyjnych pojazdów, wykrywanie osób podejrzanych (zbyt długi czas pobytu w strefie – tzw. „wałęsanie się”), nadzór kierunku ruchu, liczenie pojazdów, informowanie o pojawieniu się pojazdu w strefie napraw, itp.
 • porty lotnicze dworce kolejowe obiekty publiczne i rządowe – rozpoznawanie twarzy (terroryści, przestępcy), wykrywanie nietypowych zachowań (bójka, panika, pozycja horyzontalna), alarmowanie o przedmiotach pozostawionych (terroryzm), gromadzenie się tłumu, itp.
 • banki – rozpoznawanie twarzy (przestępcy, ale także ważni klienci), ochrona bankomatów przez montowaniem urządzeń do nielegalnego skanowania kart kredytowych, liczenie osób, alarmowanie o obiektach pozostawionych, itp.


W branży ochrony, chodzi przede wszystkim o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz o skrócenie czasu zwrotu inwestycji w system monitoringu wizyjnego. Ze względu na zmienne warunki oświetlenia i atmosferyczne, ochrona obwodowa jest trudnym zastosowaniem dla każdego systemu VCA. W celu pokonania tych trudności, system nadzoru wideo, jako całość, musi być odpowiednio zaprojektowany. Klienci współpracujący z Wimax mają zaufanie do oferowanych przez nas technologii i pewność zakupu skutecznych rozwiązań.Czynniki VCA – czyli co należy wziąć pod uwagę?

Dokonanie wyboru właściwej technologii VCA może być trudne, ponieważ jest kilka czynników, które należy rozważyć:

Pewność działania - skuteczność detekcji w przeciwieństwie do liczby fałszywych alarmów, w połączeniu ze stabilnością oprogramowania

Funkcjonalność - doświadczenie użytkownika końcowego, jak również asortyment oferowanych przez system produktów

Cena - nie tylko poziom bezpieczeństwa porównywany z kosztem zakupu rozwiązania i całkowitego kosztu użytkowania systemu. Zwrot kosztów inwestycji może być także mierzony wzrostem wydajności i polepszeniem reputacji firmy (inwestora), itd.


Jest wiele czynników wpływających na dane wejściowe, z których najważniejsze, to:

 • warunki atmosferyczne,
 • rozdzielczość obrazu,
 • pole widzenia kamery,
 • liczba klatek na sekundę,
 • itd.

Za ich właściwe uwzględnienie przy projektowaniu systemu VCA, odpowiedzialny jest integrator.


Plug & Play

W Wimax nie ufamy rozwiązaniom VCA określanym, jako „Plug-and-play”. System analizy wideo może sam w sobie być łatwy do zainstalowania i skonfigurowania, ale może nie działać prawidłowo w trudnych warunkach, o ile wszystkie powyżej opisane czynniki nie zostaną uwzględnione w procesie projektowania i instalowania. Wdrożenie systemu VCA powinno być realizowane przez kompetentnych integratorów, jeżeli ma się to zakończyć sukcesem.

Klienci o określonych potrzebach w zakresie bezpieczeństwa, wymagają dobrze dostosowanych do nich rozwiązań. Projektowanie i wdrażanie systemów VCA powinno być proste, ale istnieje tu wciąż potrzeba kompetencji dotyczących możliwości oceny mocnych i słabych stron technologii.Nie kupować kota w worku

Działając aktywnie na polskim rynku, firma Wimax dba o to, aby żaden klient nie obawiał się, że oferowany system analizy wideo może nie spełnić jego oczekiwań. Temu celowi służy testowanie dostarczanych przez nas rozwiązań VCA w obiektach klientów, w realnych warunkach ich przyszłego zastosowania.


Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Włączane cookies są konieczne do prawidłowego działania strony. Nie przechowujemy żadnych prywatnych danych w plikach cookie. [Zamknij]