Integracja z kasami fiskalnymi

Integracja Wimax z kasami Posnet lekarstwem na straty

Zmorą sklepów są straty spowodowane przestępczością zorganizowaną, kradzieżami spontanicznymi, dokonywanymi przez klientów i pracowników, a także skoordynowanymi działaniami pracowniczymi.

Pierwszym etapem walki ze sklepowymi stratami było zastąpienie zapisu analogowego cyfrową rejestracją obrazu. Kolejnym krokiem stało się wprowadzenie kamer IP, w tym kamer megapikselowych o bardzo wysokiej rozdzielczości umożliwiającej znacznie lepszą identyfikację szczegółów niż w rozwiązaniach analogowych. Niestety nie zahamowało to wzrostu strat.

Integracja tak, ale jaka?

Nadzieją na ich realne ograniczenie stała się integracja cyfrowych rejestratorów wizji z kasami fiskalnymi. Zdaniem przedstawicieli firmy Posnet Polska S.A., czołowego producenta kas i drukarek fiskalnych w Polsce dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie, pozostawiają jednak wiele do życzenia. Ograniczają się bowiem do prostego umieszczania za pomocą OSD(on screen display), wierszy transakcji sprzedaży z paragonu fiskalnego na zapisywanym obrazie, dostarczanym przez kamerę obserwującą daną kasę. W takim rozwiązaniu brakuje jakiegokolwiek inteligentnego sposobu wyszukiwania tak zapisanych danych sprzedaży.

Inne, nieco bardziej zaawansowane rozwiązania charakteryzują się dużym skomplikowaniem narzędzi wyszukiwania danych sprzedaży. Konieczne jest w nich wykonywanie wielu manualnych czynności, aby w ogóle określić, co ma być odnalezione. Niska wydajność, nieprzystępność dla operatora powodują, że urządzenia te są w praktyce bardzo trudne do skutecznego zastosowania.

Wyszukiwanie i prezentowanie wyszukanych danych tekstowych, powiązanych z obrazami,
może dotyczyć do ośmiu kas jednocześnie (synchronicznie).


Można lepiej

Inaczej jest w przypadku najnowszego rozwiązania opracowanego przez firmę Wimax. Sp. J., autoryzowanego dystrybutora Mirasys Ltd. z Finlandii. Na takie rozwiązanie Posnet czekał bardzo długo. Zaprezentowany sposób integracji cyfrowych rejestratorów wizji, fonii i danych tekstowych firmy Mirasys z kasami dostarczanymi przez Posnet Polska S.A. spełnił wszystkie oczekiwania producenta.

Jak to działa?

Dane sprzedaży dokonywanej na danej kasie są transmitowane przez port COM (RS 232) kasy Posnet za pomocą konwertera RS232/RS485 i okablowania do portu COM (RS485/RS232) rejestratora. Następnie dane te są przechwytywane przez programowy sterownik i są w czasie rzeczywistym umieszczane w bazie danych rejestratora. W tym samym czasie do rejestratora Mirasys są przesyłane obrazy z kamery nadzorującej proces sprzedaży na danej kasie. Oprogramowanie rejestratora znakuje obrazy i dane przechwycone z kasy znacznikami czasu.
Oprogramowanie rejestratora Mirasys jest wyposażone w narzędzie wyszukiwania danych tekstowych,w którym użytkownik (operator) systemu może zażądać danych sprzedaży wg kryteriów tekstu (wpisując konkretny ciąg tekstowy, np. nazwę artykułu) lub numerycznych (wpisując konkretną wartość).
Rejestrator Mirasys ze sterownikiem do przechwytywania danych tekstowych z kas Posnet, umożliwia także wyszukiwanie paragonów wg zakresu ich wartości: mała, średnia, duża. Konkretne przedziały wartości dla pojęć mała, średnia, duża są programowane przez użytkownika. W oknie o białym polu należy wpisać np. „wartość paragonu: duża".
Możliwe jest także wyszukiwanie zdarzeń wg czasu trwania obsługi pojedynczego klienta (od rozpoczęcia operacji do zakończenia lub anulowania paragonu). Czas można określić jako: krótki, średni, długi. Konkretne przedziały czasu dla pojęć krótki, średni, długi są programowane przez użytkownika. W oknie o białym polu należy wpisać np. „czas trwania paragonu: średni".
Odnalezione dane tekstowe mogą być prezentowane samodzielnie, w odpowiednim oknie wyszukiwania danych tekstowych. Mogą być też prezentowane wraz z obrazami odpowiadającymi tym danym (obrazy i dane wygenerowane w tym samym czasie).
Wyszukiwanie i prezentowanie wyszukanych danych tekstowych (transakcji sprzedaży), powiązanych z odpowiadającymi im obrazami z kamer, może dotyczyć określonej kasy i dowolnie wybranego przedziału czasu mieszczącego się w zakresie czasu archiwizacji danych na rejestratorze. Wyszukiwanie i prezentowanie wyszukanych danych tekstowych, powiązanych z obrazami, może dotyczyć do ośmiu kas jednocześnie (synchronicznie).

Przechwytywane typy zdarzeń sprzedaży

- Sprzedaż
- Storno
- Zakończenie paragonu
- Anulowanie paragonu
- Zakończenie rozliczenia opakowań
- Anulowanie rozliczenia opakowań
- Wpłata do kasy
- Wypłata z kasy
- Wpłata formy płatności podczas sprzedaży
- Reszta podczas sprzedaży
- Zalogowanie (kasjera)
- Wylogowanie (kasjera)
- Rozpoczęcie sprzedaży
- Rozpoczęcie opakowań
- Wejście do podsumy
- Wyjście z podsumy
- Rabat do linii udzielony automatycznie
- Rabat do linii udzielony ręcznie
- Rabat do grupy udzielony automatycznie
- Rabat do grupy udzielony z karty rabatowej
- Rabat do grupy udzielony ręcznie
- Rabat M x N
- Anulowanie rabatu M x N
- Wprowadzenie karty rabatowej

Każde z tych zdarzeń można odnaleźć za pomocą inteligentnych narzędzi wyszukiwania, w które wyposażono cyfrowe rejestratory Mirasys.
Cyfrowe rejestratory wizji, fonii i danych tekstowych firmy Mirasys Ltd.z Finlandii to jedne z najbardziej zaawansowanych rozwiązań nadzoru wizyjnego na świecie.
System firmy Mirasys może obsługiwać na jednym rejestratorze: 1...32 kas,1... 64 kamer (kamery IP, w tym megapikselowe, bez ograniczenia rozdzielczości oraz jednocześnie kamery analogowej IP - rozwiązanie hybrydowe) oraz 1...16 wejść audio. System firmy Mirasys może składać się z jednego lub maksymalnie 100 rejestratorów.
Cyfrowe rejestratory wizji, fonii i danych tekstowych Mirasys są dostarczane jako gotowe do działania zestawy komputerowe PC, bez monitorów, wyposażone w odpowiednie procesory, karty przechwytujące wideo, oprogramowanie lokalne rejestratora (serwera wizyjnego), programowy sterownik przechwytywania danych tekstowych oraz oprogramowanie do zdalnej obsługi rejestratora. Rejestratory dysponują odpowiednia liczbą portów COM do podłączenia wymaganej liczby kas systemowych Posnet.

Czas to pieniądz

W dobie rosnącej konkurencji pomiędzy różnymi sklepami i sieciami handlowymi, a zwłaszcza w czasach kryzysu charakteryzującego się spadkiem sprzedaży nawet o 30% i koniecznością utrzymania, a nawet zmniejszenia marży właściciele nie mogą dłużej tolerować dotychczasowego poziomu strat. Szybkie wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań zmniejszających wysokość strat i zwiększających zyski sklepów będzie w dużym stopniu decydować o ich zdolności do skutecznego konkurowania na współczesnym, bardzo trudnym rynku.


Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Włączane cookies są konieczne do prawidłowego działania strony. Nie przechowujemy żadnych prywatnych danych w plikach cookie. [Zamknij]