Analityki VTrack

 • AreaCounting - liczenie obiektów w strefach

  Liczenie obiektów (osób i pojazdów) i gromadzenie danych o liczbie obiektów i czasie ich przebywania w wirtualnych strefach. Sygnalizowanie dla każdej strefy liczby przebywających w niej obiektów wyższej niż zdefiniowany próg.

 • ATM - bankomat

  Wykrywanie i sygnalizowanie jednej lub więcej osób pozostających w wirtualnych strefach przez dłużej niż dozwolony czas.

 • AvSpeed - średnia prędkość

  Obliczanie i gromadzenie danych o średniej prędkości pojazdów przekraczających podwójne wirtualne linie, sygnalizowanie dla każdej podwójnej linii średniej prędkości niższej lub wyższej niż określony próg.

 • Counting - liczenie obiektów

  Liczenie i gromadzenie danych o liczbie i klasach obiektów zainteresowania przekraczających wirtualne linie w określonym kierunku.

 • FaceDetection - wykrywanie twarzy

  Wykrywanie i sygnalizowanie obecności twarzy w wirtualnych strefach oraz wyciąganie i zapisywanie przykrojonego obrazu zawierającego tylko wykryte twarze.

 • GateFlow - zliczanie obiektów

  Zliczanie obiektów (osób lub pojazdów) i gromadzenie danych o liczbie obiektów przekraczających wirtualne przejścia w określonym kierunku.

 • HotZones - gorące strefy

  Szacowanie i wizualizacja, za pomocą różnych kolorów, na obrazie z kamery, jak i na mapie, obszarów o wyższej lub niższej obecności osób w zdefiniowanych przedziałach czasu wewnątrz wirtualnych stref.

 • Intrusion - wtargnięcie

  Wykrywanie i sygnalizacja wtargnięć do wirtualnych stref (AreaEntrance) lub przekraczania wirtualnych linii w określonym kierunku (TripWire) przez obiekty zainteresowania.

 • LackRefill - brak obiektów w obszarze

  Funkcja LackRefill pozwala systemowi wykrywać i wysłać powiadomienie o braku obiektów wewnątrz skonfigurowanego obszaru (na przykład kosz, półki, stolik ...) poniżej określonego progu wypełnienia.

 • LeftObject - obiekty pozostawione

  Wykrywanie i sygnalizowanie przedmiotów pozostawionych bez opieki w wirtualnych strefach przez dłużej niż określony czas.

 • Loitering - wałęsanie się

  Wykrywanie i sygnalizowanie obiektów zainteresowania pozostających w wirtualnych strefach przez dłużej niż określony czas.

 • LPR - rozpoznawanie nr rejestracyjnych

  LPR pozwala systemowi wykrywać i odczytać tablice rejestracyjne pojazdów do zarządzania kontrolą dostępu.

 • OccupancyRate - wskaźnik zajętości stref

  Szacowanie i gromadzenie procentowych wskaźników zajętości wirtualnych stref przez obiekty zainteresowania, sygnalizowanie dla każdej strefy procentowego wskaźnika zajętości przebywających w niej obiektów wyższego niż zdefiniowany próg.

 • PanicDisorder - panika bójka

  Wykrywanie nagłych lub nienaturalnych przypadków gwałtownych ruchów lub przyspieszeń obiektów zainteresowania w wirtualnych strefach.

 • Parking Lot - zajętość miejsc parkingowych

  Analityka monitorująca zajętość miejsc na parkingach.

 • PTZStandAlone - śledzenie obiektów przez kamery PTZ

  Wykrywanie, sygnalizowanie i śledzenie obiektów zainteresowania przez kamery obrotowe.

 • SlipFall - upadek

  Wykrywanie i sygnalizowanie osoby pozostającej w pozycji leżącej przez dłużej niż określony czas.

 • SmokeFire - ogień dym

  Wykrywanie i sygnalizowanie dymu i/lub ognia w wirtualnych strefach.

 • StationaryVehicle - zatrzymany pojazd

  Wykrywanie i sygnalizowanie pojazdów zatrzymanych w wirtualnych strefach przez dłużej niż określony czas.

 • StolenObject - obiekty skradzione

  Wykrywanie i sygnalizowanie obiektów usuniętych z wirtualnych stref.

 • WrongWay - zły kierunek

  Wykrywanie i sygnalizowanie obiektów zainteresowania poruszających się w złym (zakazanym) kierunku w wirtualnych strefach.

 • PTZPlugIn - śledzenie obiektów przez kamery PTZ

  Automatyczne skierowywanie kamer obrotowych na miejsca wykrycia intruza, w przypadku alarmu z analizy wideo VTrack wtargnięcie, obsługującej kamery stacjonarne oraz śledzenie przez kamery obrotowe obiektów zainteresowania poruszających się w polach widzenia kamer stacjonarnych.

 • SkimmerDetection - wykrywanie nielegalnych skanerów kart

  Wykrywanie i sygnalizowanie minimalnych zmian w położeniu konturów w wirtualnych strefach (bankomat).

 • Custom - na życzenie

  Studia i rozwój funkcji analizy wideo VTrack opartych na określonych wymaganiach.

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Włączane cookies są konieczne do prawidłowego działania strony. Nie przechowujemy żadnych prywatnych danych w plikach cookie. [Zamknij]